Utställningar

Svenska Ovcharka Klubben har inga egna utställningar utan hänvisar till SMHK:s utställningar där klubbens raser kan erhålla Cert.

För mer information se SMHK:s sida om utställningar