Utställningar 2020

Svenska Ovcharka Klubben har inga egna utställningar utan hänvisar till SMHK:s utställningar där klubbens raser kan erhålla Cert.

Lidköping 1 maj. Domare: Gunnar Nymann (Sista anmälan 27 mars, förhöjd avgift 9 april)

Södertälje 21 maj. Domare: Birgitta Svarstad (Sista anmälan 20 april förhöjd avgift 29 april)

Kungsbacka 29 augusti. Domare: Janelle W Robbins, Australien (Sista anmälan 27 juli, förhöjd avgift 4 augusti)

Moheda 26 december. Domare: Petra Junehall (Sista anmälan 20 november, förhöjd avgift 27 november)

För mer information se SMHK:s hemsida