Styrelsen

Ordförande

Patrik Hallberg
Östanås 222 Finntorp
660 60 Molkom
Telefon: 0703-15 42 21
E-post: ordforande@ovcharkaklubben.se

Sekreterare/Vice Ordförande

Lennart Ericsson
Tjädervägen 13
506 70 Frufällan
Telefon: 0705-13 53 30
E-post: sekreterare@ovcharkaklubben.se

Kassör

Irena Fransson
Tjädervägen 13
506 70 Frufällan
Telefon: 0704-93 57 98
E-post: kassor@ovcharkaklubben.se

Suppleant

Isabelle Lindstrand
Storgatan 25
732 71 Fellingsbro
Telefon: 0739-900511
E-post: suppleant@ovcharkaklubben.se