Styrelsen

Ordförande

Patrik Hallberg

Östanås 222 Finntorp
660 60 Molkom
Mobil: 0703-15 42 21
E-post: ordforande@ovcharkaklubben.se
Vice Ordförande

Lennart Ericsson

Tjädervägen 13
506 70 Frufällan
Telefon: 0705-13 53 30
E-post: vordforande@ovcharkaklubben.se
Sekreterare

Anne-Charlotte Lehn

Färed Trankärr 1
545 90 Töreboda
Mobil: 0708-99 22 70
E-post: sekreterare@ovcharkaklubben.se
Suppleant/Kassör

Irena Fransson

Tjädervägen 13
506 70 Frufällan
Mobil: 0704-93 57 98
E-post: kassor@ovcharkaklubben.se