Klubben – Arbetsutskott och Kommitéer

ArbetsutskottPatrik Hallberg, Ordförande
Lennart Ericsson, Vice Ordförande
Lisen Burmeister, Sekreterare

Svenska Ovcharka Klubben har fyra stycken kommitéer. Följande personer ingår i de olika kommitéerna.

Avelskommitéen
Patrik Hallberg, ansvarig

Rasmontern Stockholm
Lisen Burmeister, ansvarig


Hemsida – PR-kommitén
Lennart Ericsson, ansvarig

Aktivitetskommitén
Ann Charlotte Lehn, ansvarig