Klubben – Medlemskap

Alla hälsas hjärtligt välkomna som medlemmar i Svenska Ovcharka Klubben!

Medlemsavgifter 2016:

Medlem 300:-
Familjemedlemskap: 400:-

I medlemskapet för SOK ingår från och med 2012 också medlemskap i Svenska Bergs och Herdehundsklubben (SBHK).

Familjemedlemmar skall skicka in en e-post med namn på medlemmarna. OBS! Familjemedlemmar måste vara bosatta på samma adress.
Medlemskapet är rullande.

Betala in avgiften på SOK:s Plusgiro: 51 51 15-4 eller Bankgiro: 417-1278

Ange vad betalningen avser samt Namn, Adress, Telefonnummer samt E-post.

Utländska medlemmar kan göra inbetalningar via IBAN

IBAN: 3895000099603405151154
BIC: NDEASESS

Medlemsansvarig är:

Ida Johanssson
Östanås 222 Finntorp
660 60 Molkom
Telefon: 0553-300 00
E-post: medlem@ovcharkaklubben.se