MH – MH Beskrivning

SKK har beviljade ett antal specialklubbar pengar till mentalbeskrivningar under sommareen 2010. SBHK/SOK fick 50 000 kr till mentalbeskrivning av 50 st hundar.

I första hand skulle ovcharkorna beskrivas, därefter övriga raser inom SBHK. Målet är att till sommaren ha beskrivit minst 30 st hundar,
detta för att kunna gör en utvärdering.
Det kommer att bli mentalbeskrivningar i klubbens regi under våren 2012.

Vi uppmanar folk att ställa upp i så stor omfattning som möjligt att MH-beskriva sina hundar.

Vi hoppas att detta skall bevisa att våra hundar inte är aggressiva och att den trista debatten om våra raser tar slut.

För er som planerar att delta i en MH-beskrivning, så rekommenderar vi att man besöker en MH-beskrivning innan man deltar. Detta för att se hur MH-beskrivningen går till och hur man kan förbereda sig inför beskrivningen.

För mer information klicka på länkarna till höger.

Har du frågor eller vill anmäla kontakta Patrik Hallberg via e-post till ovtjarka@yahoo.se eller telefon 0553-30 000.